Hoe versla je de crisis?

together_we_are_strong_by_environmentHoe versla je de crisis?

Dit is ongetwijfeld de vraag die vele bedrijfsleiders zich stellen dezer tijden. Sommigen zullen er blijven over piekeren zonder een resultaat te behalen. Anderen zullen allerlei methodes proberen om een negatieve situatie te vermijden voor hun onderneming. Wij zijn absoluut niet van mening dat onze methode de perfecte of ideale zal zijn. Het blijft natuurlijk een invulling voor onze eigen situatie. Wij gebruiken deze methode en wij merken wel op dat deze werkt daarom dat we ze ook delen met anderen.

Onze methode is gebaseerd op de oude maar toch sterke leuze. Samen sta je sterker dan alleen. Hier moeten we er toch wel bij melden dat 2 maal – niet direct + maakt als jullie begrijpen wat we hiermee bedoelen. Zorg er steeds voor dat je er samen een + van kan maken anders is het verloren tijd en kom je zelfs in een nog slechtere situatie terecht. Dit wil je ongetwijfeld vermijden.

Hoe ga je nu concreet te werk? Bekijk eerst hoe het in jouw sector gesteld staat. Vergelijk je onderneming met concurrenten of soortgelijke ondernemingen. Is er een algemene negatieve tendens aanwezig in de sector, pas dan op. Hier zul je creatief moeten mee om springen. Het beste dat je dan doet is zoeken welke sectoren dezelfde doelgroepen hebben die jouw sector heeft. Probeer in die sector dan een partnership te sluiten met een sterke speler. Zo ga je een link maken tussen 2 sectoren die eigenlijk toch al een verbinding hebben op vlak van de doelgroep. Jij vergroot alleen de impact van de sector door deze om te schakelen naar 2 sectoren in plaats van 1.

Zo zie je dus al één manier om toch sterker te komen te staan. Je gebruikt de kracht van een andere onderneming die niet in directe concurrentie staat om zo een sterkere marktpositie te verkrijgen. Dit is een strategie die heel goed werkt. Wij gebruiken voornamelijk deze strategie. We gaan kijken welke de sterke spelers zijn op markten zoals bijvoorbeeld bioscopen, speeltuinen, event bureaus etc. Zo genieten wij van een sterke positie tegenover onze concurrenten omdat we onze meerwaarde vergroten. We komen ook sterker te staan op commercieel vlak omdat we zo specifieke marketing kunnen voeren.

We willen jullie duidelijk maken dat je met partnerships sterker komt te staan. Je staat er dan niet alleen voor. Je zal vaak kunnen terugvallen op hen als er een mindere tijd heerst. Zij zullen je dan ook helpen omdat zij er ook belang bij hebben. Dit is net de kracht van de methode. Elke organisatie gaat op den duur werken om een andere organisatie beter te laten draaien.
Je geniet dus van elkaars expertise.

http://www.allemaalblokjes.be/

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

Advertenties

De koning treedt af, angst of opluchting?

Legoking

Wie kan het nog ontgaan zijn? België heeft eindelijk weer groot nieuws. Gisteren heeft koning Albert 2 bekend gemaakt dat hij afstand van de troon zal doen op onze nationale feestdag. Hij zal zijn troon overdragen aan zijn zoon Prins Filip. Als we keken naar de reacties die binnenstromen kunnen we moeilijk spreken van eenheid. Iedereen had wel een mening en wilde deze dan maar al te graag delen. Er waren positieve reacties dat prins Filip wel tot een verandering in staat zou zijn. Aan de andere kant waren er dan serieuze tegenhangers die zeiden dat hij nog niet compatibel zou zijn.

Wij respecteren ieders mening natuurlijk maar we willen vooral op deze manier die van ons duidelijk stellen. Allereerst willen we melden dat de koning voor ons nog steeds noodzakelijk is in een land zoals België. Dit is ook logisch aangezien je al met een grote verdeeldheid van machten zit waardoor één spilfiguur vaak nodig blijkt om effectief knopen door te hakken. Niet tegenstaande heeft de koning niet het recht zijn politieke mening te verduidelijk toch speelt hij ook hierin een belangrijke rol. Hij zorgt er immers voor dat er toch een soort van eenheid komt tussen de verschillende partijen. Eenheid moeten we hier echter wel met een korreltje zout nemen.

We moeten jammer genoeg toch vaststellen dat de politieke impasse in ons land blijft duren. Desondanks de goede voornemens van onze koning.  Stel je eens voor dat de koning zijn rol daarin zou moeten opgeven. Welke gevolgen zou dat met zich meebrengen? Volgens ons zullen we dan niets meer terug zien van de eenheid onder de politieke partijen. Ze zullen alleen maar harder op hun eigen standpunten doordrammen en minder rekening houden met de andere partijen.  Dan pas zullen we ervaren hoe het is om een land in onenigheid te hebben.

We moeten concluderen dat koning Albert 2 daar weer goed in geslaagd is om deze eenheid te bewaren. Hij heeft het zeer moeilijk gehad zoals enkele jaren geleden bij de regeringsvormingen. Toch is hij er uiteindelijk in geslaagd om een regering tot stand te brengen. We mogen dus zeker niet klagen over de verwezenlijkingen die Albert 2 gedaan heeft. Ook op ceremonieel vlak scoorde hij zeer goed omdat hij overkomt als een rustig persoon. Dit is een ideale uitgangspositie voor een persoon met zo’n functie.

Over prins Filip hebben vele mensen ook een mening. Die van ons is simpel. Geef hem een paar kansen om zichzelf te bewijzen. Hij heeft tijdens zijn carrière als prins al mooie verwezenlijkingen gedaan. Jammer genoeg heeft hij ook al mindere zaken verwezenlijkt. Dit is volgens ons te wijten aan de jeugdigheid en onervarenheid. Hij had uiteindelijk de functie van prins maar nu wordt hij koning wat toch een belangrijkere functie is. We moeten niet vergeten dat Albert 2 en Filip beide een andere persoonlijkheid hebben dus we mogen nog wel mooie dingen verwachten. Wij verwachten vooral een sterke en virale vorst. hoe de toekomst zal evolueren weet niemand maar we kunnen er het best positief tegenover staan.

http://www.allemaalblokjes.be/

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

De veranderde markt

lc_change_sign

Dit is waarschijnlijk iets wat allen van ons aangaat. Misschien beseffen we het niet allemaal maar als je kijkt naar de huidige markt kan je wel vaststellen dat er door de jaren heen heel wat veranderingen zijn doorgevoerd. Als we naar het verleden kijken kunnen we stellen dat de markt toen gedragen werd door de bedrijven zelf. De bedrijven beslisten en hadden de controle over de markt. De consument moest zich tevreden stellen met wat zij aanboden. De consument had met andere woorden de tweede plaats en stond niet centraal.

Als we dan naar de huidige situatie op de markt kijken merken we op dat de rollen omgekeerd zijn. De consument eist meer en meer zijn plek op. De consument komt centraal te staan. Hiermee bedoel ik dat de consument beslist over hoe producten eruit zien en wat ze moeten kunnen. De bedrijven moeten zich aanpassen aan de consument of ze spelen niet meer mee. De invloed van de consument is sterk toegenomen.

Hoe is deze verandering tot stand gekomen? Over de jaren heen zijn er meer en meer manieren gekomen waardoor de consument zijn mening sneller kon delen en waardoor zijn invloed dus ook toenam. Een groot deel van dit gegeven kunnen we wijten aan de social media. Sinds het ontstaan en de opkomst van de social media moeten we concluderen dat deze beweging in een versnelling hoger kwam. Door de kracht van de social media kon elke consument bewijzen dat de consument centraal moet staan en de bedrijven niet meer.

Het is immers zo dat er veel discussies ontstaan over producten en waardoor er dus een soort van reclame merkbaar is. De consument is geneigd om alles te delen op de social media. Zo is iedereen van de kenniskring op de hoogte van de producten die je wilt aanschaffen. Op die meldingen reageren dan vaak andere personen waardoor er dus een discussie ontstaat. Dit is goed voor het product omdat het in het licht komt te staan.

Het is alleen een heuse uitdaging voor de bedrijven om wat controle te hebben op deze zaken. Althans ze denken dat ze daar controle over hebben. Niets is minder waar natuurlijk. Je kan nooit alle controle uitoefenen op de social media. Zelfs als je gebruikt maakt van blokkeringen en dergelijke werkt het niet. Als een consument zijn mening niet vrijuit kan delen op bijvoorbeeld je pagina zal hij afhaken. Vaak zal hij dit dan ook delen met anderen en zo verkrijg je een dode pagina en dat wil geen enkel bedrijf.

De sleutel tot succes voor de bedrijven is dus anticipatie op de consument. Luister naar de consument en pas je aan!

http://www.allemaalblokjes.be

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

Het ‘nieuwe’ onderwijs

imagesWe kunnen er niet aan ontsnappen. Momenteel vind je het op elk media kanaal; We hebben het natuurlijk over de vernieuwing van ons onderwijssysteem. Omdat Lego en kinderen nu eenmaal een band hebben kunnen wij niet anders dan onze ongezouten mening hierover te geven. We zullen dan ook de voorstellen onder de loep nemen.

Het feit is dat België qua onderwijs in de wereldtop terug te vinden is. Waarom is er dan in hemelsnaam zo’n heisa rond deze vernieuwing. Is deze vernieuwing wel effectief nodig? Want we moeten er wel voor zorgen dat het een positief effect zou hebben in plaats van een negatief effect. De keuze van studierichting te leggen op 14 jaar in plaats van de huidige 12 jaar is tricky. Het is al een heuse opgave voor een kind van 12 jaar dus waarom zouden die twee jaar zoveel verschil met zich meebrengen?

Kinderen van 12 jaar worden beïnvloed door hun ouders. Het is niet anders dan kinderen van 14 jaar. In 90% van alle gevallen nemen de ouders de keuze op zich. Dit is ook niet meer dan logisch omdat het kind er toch geen flauw benul van heeft van de gevolgen van zijn/haar keuze. De ouders moeten deze keuze ook nemen om er voor te zorgen dat de toekomst van het kind goed begint. Op latere leeftijd zal het kind wel meer kansen op keuze krijgen.

Jongeren moeten op hun 18de ook een belangrijke beslissing nemen voor de keuze van het hoger onderwijs. Hier kunnen we waarnemen dat de grote meerderheid de foute keuze maakt. Er zijn er velen die van hier naar daar overschakelen tot ze hun richting gevonden hebben. Als jongeren van 18 jaar al moeite hebben met deze keuze. Laat staan dat kinderen van 14 jaar dan deze keuze correct en goed kunnen nemen. Voor ons is het vrij simpel. Verander het systeme niet drastisch maar probeer het huidige systeem te optimaliseren met verbeteringen.

http://www.allemaalblokjes.be

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

De ‘angst’ voor online shoppen

online-shopping-keyboard-001

Deze week gaan we onze focus even leggen op de ‘angst’ voor online shoppen. We merken op dat er nog steeds heel wat mensen zijn die een soort van angstgevoel krijgen bij de gedachte van online te shoppen. Nu gaan we dit eens kritisch onder de loep nemen of deze ‘angst’ nog gegrond is of niet…

We moeten vaststellen dat dit gevoel eigenlijk een vrij logisch gevoel is. De ‘angst’ voor iets nieuw is altijd aanwezig in onze gedachten. Neem dit in combinatie dat het ook met geld te maken heeft en dan zie je direct hoe dit gevoel tot stand zal komen. Naast deze 2 argumenten moeten we jammer genoeg ook vaststellen dat Belgen van nature uit ook al argwanend zijn. zoals je kan zien duurt het niet echt lang vooraleer je enkele argumenten kan vinden voor dit fenomeen. We zijn er ons dan ook bewust dat we dit probleem moeten aankaarten.

In onze ogen is het gevoel van ‘angst’ eigenlijk wel terecht. We moeten helaas opmerken dat niet alle online winkels veilig of betrouwbaar zijn. Het is namelijk een makkelijke manier om dubieuze praktijken mee uit te voeren. De klant komt bijna nooit in contact met het bedrijf en al zeker niet in rechtstreeks contact. Hier zien sommigen dan ook de kans in om deze dubieuze praktijken aan te bieden. Het leuke dat we jullie nu kunnen melden is dat er controle aanwezig is om deze praktijken tegen te gaan. Er bestaan bepaalde politie-units die zich hier mee bezig houden. We merken hierbij ook op dat deze controle effectief werkt waardoor het aantal van deze winkels ook aan het dalen is.

Na het aankaarten van de negatieve zaken moeten we zeker niet vergeten alle voordelen van het online shoppen boven te brengen. We gaan zeker niet proberen om het gewone winkelen in een negatief licht te zetten want in onze ogen is dit iets helemaal anders. We bekijken hen zelfs niet als concurrentie omdat dit twee werelden zijn die toch wel verder uit elkaar liggen dan algemeen geweten is. Er is echter één belangrijk gemeenschappelijk punt tussen beide werelden namelijk, de BELEVENIS. Dit is volgens ons de sleutelfactor waar succes in beide werelden rondom draait.

Als online winkelier moet je proberen om de belevenis zo aangenaam mogelijk te maken. Hier moeten we helaas vaststellen dat er maar weinig online winkels hier genoeg aandacht aan geven. Hun focus ligt veel te har dop de producten en prijzen terwijl ze vergeten hoe de consument zich zou voelen op de webshop. Als consumenten een aangenaam gevoel krijgen volgt de rest van zelf wel. Door de focus op de prijs en de producten te leggen kweek je dat ‘angst’gevoel. Het is dan natuurlijk verbazingwekkend dat vele webshops niet door hebben dat ze een invloed hebben op dat gevoel. De fout ligt dus eigenlijk gedeeltelijk bij ons.

Voor die reden willen we ons dan ook excuseren voor onze ‘concollega’s’. We kunnen jullie echter wel gerust stellen dat onze focus ergens anders op ligt. Wij proberen ons vooral te fixeren op de belevenis. We willen dat de klanten tevreden zijn en de webshop ervaren als iets leuk. Ze moeten het gevoel hebben van thuis te komen. Daarom dat we ook steeds praten over onze allemaal blokjes familie. Dat is nu net hetgeen dat we willen bereiken. We willen dat er één grote familie ontstaat rondom onze webshop.

Als consument kan je gerust zijn dat online shoppen veilig is en in de toekomst nog veiliger zal worden. Daarom raden we jullie dan ook ten zeerste aan dat het gevoel van ‘angst’ niet nodig is. Online shoppen kan een leuke belevenis zijn, je moet alleen weten waar te zijn.

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

http://www.allemaalblokjes.be/

LEGO versus nieuw speelgoed

Is LEGO nog altijd een populair speelgoed of wordt het meer en meer naar de achtergrond verbannen? We moeten vaststellen dat gedurende de jaren de concurrentie op de speelgoedmarkt immens is toegenomen. Vroeger was de keuze beperkt terwijl we nu een keuze hebben waar menig kind van achterover zou vallen. Het is juist daarom dat wanneer je met een kind naar een speelgoedwinkel gaat je veel tijd zal verliezen. Kinderen hebben het al moeilijk met keuzes te maken dus waarom verwachten wij dat ze zo’n keuze zelf zouden kunnen maken?

De vraag die wij ons nu stellen is dat LEGO wel opgewassen is tegen al deze concurrentie. Als je kijkt naar de concurrentie kunnen we toch waarnemen dat ze een snelle evolutie achter de rug hebben. Sommige speeltjes zijn high-tech geworden en lijken veel meer functies te hebben dan een simpel LEGO blokje. Ondanks de massale marketing- en salesmoves die vele bedrijven maken om hun speelgoed te profileren als het beste kunnen we vaststellen dat de efficiëntie niet hoog ligt. Het is niet omdat je zoveel moves doet dat je perse een hoge verkoop zal kunnen realiseren. Hier ligt dan vooral de fout dat de meeste moves gericht zijn op de ouders en als het puntje bij paaltje komt is het kind degene die de ouders het meeste beïnvloed. Als het kind niet overtuigd is kan je een aankoop van een speelgoedje beter vergeten.

LEGO spendeert ook veel kosten aan reclame en sales maar zij proberen dit in het teken van het kind te doen. Hun marketingstrategie is gefixeerd op mee zijn met de nieuwste trends en daar een LEGO versie van te creëren. Zo zijn er bijvoorbeeld LEGO creaties van Star Wars, Cars, The Hobbit en ga zo maar verder. Dit is echter een mooie strategie en ze werpt zeker zijn vruchten af. Desondanks deze producten vaak duurder zijn als eigen LEGO creaties scoren ze toch goed op het vlak van verkoop.

Door deze feiten naast elkaar te zetten kunnen we toch concluderen dat LEGO nog volop mee in The Battle for Toys zit. We kunnen zelfs vaststellen dat ze ons positief blijven verrassen en dat LEGO nog lang niet zijn laatste blokje heeft gemaakt. Zij fixeren zich nog steeds op het belang en de ontwikkeling van het kind en zijn daarom een educatief en zeer leuk speelgoed. De toekomst van LEGO ziet er  nog steeds rooskleurig uit. Zo zie je maar weer dat het ‘nieuwste’ niet altijd het beste is en dat vertrouwd speelgoed nog altijd hoog zal scoren.

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

http://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

http://www.allemaalblokjes.be

 

Belug Beurs Wetteren

LEGO Blik Amerikaanse BurgeroorlogZondag 5 maart begon voor ons als een normale dag. We hadden plannen gemaakt om naar de Belug Lego beurs in Wetteren te gaan. Tot kort voor vertrek waren we niet op de hoogte van de treinramp die de vorige dag in Wetteren gebeurd was. Toen begonnen we toch te twijfelen of de beurs wel zou doorgaan.
We wilden het zekere voor het onzekere zodat we niet voor niets naar daar moesten rijden. Als je de nieuwsberichten las was er toch wel sprake van mogelijk contact met gif dus vrij uitnodigend werkt dat natuurlijk niet. Tot onze vreugd stond er op de Belug website dat de beurs gewoon door ging. We snelden naar de auto en weg waren we…

Nu moeten we eerlijk zijn dat we op vlak van beurservaring geen al te grote cijfers kunnen voorleggen. Daarom was de spanning in de auto al te snijden. Wat gingen we daar te zien krijgen? Hoeveel belangstelling zal er zijn? Zal het nationaal of internationaal zijn? Al deze vragen begonnen in onze hoofden rond te cirkelen. Dit zorgde er natuurlijk voor dat we in een soort van LEGO trance terecht kwamen. Erg vonden we het niet, maar eerlijk gezegd toch wel een beetje bizar. Na een tijdje in de auto te zitten zagen we dan toch de wegwijzers richting Wetteren. Ons hartje begon al net iets sneller te slaan.

Toen we aan de ingang stonden schoot ons te binnen dat we vergeten waren geld te gaan afhalen. Dit was natuurlijk een probleem als we een set wilden kopen. Omdat de beurs in een school georganiseerd werd hadden we onze twijfels of de mogelijkheid om met de kaart te betalen wel aanwezig zou zijn. Met toch een beetje angst in de stem vroegen we aan één van de medewerkers of dit mogelijk was. Hij zei: geen paniek heren, de mogelijkheid is zeker aanwezig. Fjieeeuw een pak van ons hart maar nu waren we tenminste 100% klaar voor de beurs.

De eerste stappen waren toch wat onwennig. De reden van deze onwennigheid was vooral het gevoel dat de beurs ons gaf. De eerste indruk was wow, waar zijn wij terecht gekomen? Het leek op een paradijs voor LEGO liefhebbers voor jong en oud. Excuseer leek is niet toepasselijk, het was gewoon een LEGO paradijs. Je vond bijna van elk thema een immens platform terug waar telkens weer opnieuw een ander type LEGO op terug te vinden was. Het had een beetje weg van een LEGO wereld met allerlei verschillende eilandjes waar andere types woonden.

De eerste zaal was al direct een groot succes voor ons. We vonden prachtige lego boten die op een oceaan verzeild waren in een heel gevecht. Op een andere tafel vonden we een spookhuis met bewegende onderdelen. Kortom we vlogen van de ene verbazing naar de andere. Plotseling kwam er dan toch een moment waarop we beseften dat er nog twee andere zalen waren. De twijfel begon dan toch tot ons te komen. Als deze zaal al zo’n succesverhaal was voor ons, dan kon het toch bijna niet dat de andere twee zalen een gelijk of een beter niveau konden halen. We kwamen aan in de tweede zaal en onze pupillen fonkelden nog iets harder. Dit was een zaal vol LEGO Technic en LEGO Creator. Je kan dus al wel inbeelden dat er geweldige creaties te bewonderen waren. Hier kan je bijvoorbeeld LEGO Chearleadsters aan het werk zien! http://youtu.be/omByGD8NPK8

Ook konden we een lijn van allemaal gerobotiseerde sets bekijken die voetballen vervoeren. Deze lijn was zeker 12m lang wat het des te indrukwekkender maakte. http://youtu.be/ZoMDpWmZHrc Zoals je dus wel kon zien was de tweede kamer zeker en vast de moeite voor de technisch gerichtere LEGO liefhebbers onder ons. Wij waren alleszins zeer onder de indruk van de mogelijkheden van LEGO en zeker naar de creaties.

Na het succes van eerste 2 zalen dachten we dat de derde zaal ons niet meer kon beroeren. We stapten binnen in deze zaal met een gevoel dat we eigenlijk al meer als tevreden waren. De 3de zaal was toch wonder bij wonder ook een succes. De creaties de we daar zagen waren zeer zeldzaam. We hebben onder meer LEGO Sparta gezien. Dit kan je helaas niet in België krijgen maar er wordt aan gewerkt, wees gerust. Er stond ook een heel stuk over de Lego Racers. Dit stuk trok ook onze aandacht omdat we nogal verzot zijn op alles wat met snelheid te maken heeft.

Na de 3de zaal waren we beide zeer tevreden over onze keuze om de beurs te bezoeken. We hebben er nog een drankje genuttigd en zijn dan vertrokken als Happy People. Het was een mooie dag voor ons en het heeft ons alleszins veel inspiratie gegeven. Onze webshop zal er ongetwijfeld beter van worden. Bedankt Belug voor deze mooi beurs! http://www.allemaalblokjes.be/

https://www.facebook.com/allemaalbl0kjes

https://twitter.com/AllemaalBlokjes

Hieronder kan je nog enkele mooie foto’s bekijken…

LEGO PiratenschepenLEGO Star WarsLEGO SpookhuisLEGO FriendsLEGO Sparta